نشانی: تهران، شهرک غرب(قدس)، بلوار شهید فرحزادی، خیابان پارک، تقاطع بلوار درختی

تلفکس:1-22071210

email:info@zeitoonsportsclub.org